2021

ایده طراحی سبک زندگی در ساید پارک

نگاهی به فعالیت های گروه نکسا در سال 1399

سقف وافل، مزایا و کاربرد آن در ساختمان

در باب معماری مدرن

معماری مینیمالیسم چیست؟

نور طبیعی در معماری ساختمان

اصول داشتن اتاق خواب زیبا و مدرن(2)

اصول داشتن اتاق خواب زیبا و مدرن(1)

ایده هایی برای دکوراسیون داخلی مدرن برای آشپزخانه

دکوراسیون خانه‌های مدرن

تفاوت دکوراسیون داخلی مدرن با دکوراسیون جدید

ایوان‌خانه، خانه ای در دل طبیعت

مزایای موقعیت و دسترسی های پروژه ساید پارک

چرا مجتمع‌های مسکونی؟

ایده طراحی فرم پروژه ساید پارک

کاربرد وال اسپید در ساختمان های نکسا

پنل های خورشیدی در ساختمان ها

بتن ریزی در پروژه های گروه نکسا

خانه های هوشمند ضرورت دنیای امروز

راهکار ساختمان نکسا 34-واو استودیو در مواجهه با کووید-19 (سومین رقابت معماری)

راهکار ساختمان 6روی 4 در مواجهه با کووید-19 (سومین رقابت معماری)

راهکار ساختمان فضای در میان در مواجهه با کووید-19 (سومین رقابت معماری)

راهکار ساختمان پرستیژ در مواجهه با کووید-19 (سومین رقابت معماری)

راهکار ساختمان باوان در مواجهه با کووید-19 (سومین رقابت معماری)

راهکار ساختمان کاشانه در مواجهه با کووید-19 (سومین رقابت معماری)

راهکار ساختمان حیات در مواجهه با کووید-19 (سومین رقابت معماری)

راهکار ساختمان ژیوان در مواجهه با کووید-19 (سومین رقابت معماری)

راهکار ساختمان هم وند در مواجهه با کووید-19 (سومین رقابت معماری)

راهکار ساختمان کارا در مواجهه با کووید-19 (سومین رقابت معماری)

راهکار ساختمان دیدار در مواجهه با کووید-19 (سومین رقابت معماری)

راهکار ساختمان سروستان در مواجهه با کووید-19 (سومین رقابت معماری)

راهکار ساختمان نکسا 34 در مواجهه با کووید-19 (سومین رقابت معماری)

راهکار ساختمان کوچه های زندگی در مواجهه با کووید-19 (سومین رقابت معماری)

2020

راهکار ساختمان کوی سان در مواجهه با کووید-19 (سومین رقابت معماری)

راهکار ساختمان فونیکس در مواجهه با کووید-19 (سومین رقابت معماری)

والس با کرونا در کوچه‌ی سیزدهم

ما قاعده‌ی بازی مسکن‌سازی را عوض می‌کنیم!

ققنوس سعادت آباد: بازیابی زندگی در عصر همه‌گیری

معرفی 18 اثر شرکت کننده در رقابت نکسا (شش روی چهار- شیوه دگردیس)

معرفی 18 اثر شرکت کننده در رقابت نکسا ( حیات-استودیو کات)

معرفی 18 اثر شرکت کننده در رقابت نکسا (هم‌وند- کا استودیو)

معرفی 18 اثر شرکت کننده در رقابت نکسا (باوان- مهندسان مشاور ایده و اجرا)

معرفی 18 اثر شرکت کننده در سومین رقابت نکسا (فونیکس- استودیو چلنج)

معرفی 18 اثر شرکت کننده در رقابت نکسا ( کارا- استودیو استک)

معرفی 18 اثر شرکت کننده در رقابت نکسا ( پرستیژ- کامیاب پرنیانچی و همکاران)

معرفی 18 اثر شرکت کننده در رقابت نکسا( فضای در میان- دفتر دیدا)

معرفی 18 اثر شرکت کننده در رقابت (ژیوان- دفتر مشاورین نگین شهر آینده)

معرفی 18 اثر شرکت کننده در رقابت نکسا ( کوی سان- دفتر طراحی فضا رویداد شهر)

معرفی 18 اثر شرکت کننده در رقابت نکسا(چارمحل- دفتر معماری کامران حیرتی)

معرفی 18 اثر شرکت کننده در سومین رقابت نکسا (استودیو واو)

معرفی 18 اثر شرکت کننده در رقابت نکسا ( کوچه زندگی- دفتر فرایند منطقی در طراحی معماری)

معرفی 18 اثر شرکت کننده در سومین رقابت نکسا ( ساباط- دفتر معماری عمارت خورشید)

معرفی 18 اثر شرکت کننده در سومین رقابت نکسا ( سروستان- استودیو صفار)

معرفی 18 اثر شرکت کننده در رقابت نکسا(نکسا 34- طراحان کالبدی معاصر)

معرفی 18 اثر شرکت کننده در رقابت نکسا (کاشانه- دفتر معماری اثر)

معرفی 18 اثر شرکت کننده در سومین رقابت (دیدار- دفتر معماری پرگار)

استفاده از دیوارهای پیش ساخته مقاوم در برابر زلزله برای پروژه نکسوس

معماری و سرمایه: گزارشی از یک مواجهه (قسمت چهارم)

معماری و سرمایه: گزارشی از یک مواجهه (قسمت سوم)

معماری و سرمایه: گزارشی از یک مواجهه (قسمت دوم)

معماری و سرمایه: گزارشی از یک مواجهه

Project