معرفی ۱۸ اثر شرکت کننده در رقابت نکسا(نکسا ۳۴- طراحان کالبدی معاصر)

ایده اصلى این طرح ایجاد فضاى باز با کیفیت که یکى از نکات چالش برانگیز طراحى مجتمع هاى مسکونى چندین طبقه مى باشد، بوده است. کیفیت فضاى باز (حیاط یا تراس) داراى چندین مولفه است. اولین مولفه مساحت و ابعاد تراس مى باشد و دومین آنها میزان سبزینگى است. در این طرح هر آپارتمان حداقل یک تراس مربعى شکل با قابلیت قرارگیرى یک میز چهارنفره و همچنین فضاى سبز نهادینه شده و داراى عمق کافى مى باشد مولفه دوم که در واقع تفاوت بین حیاط و تراس مى باشد ارتفاع فضاى باز است. حیاط اصولاً سقف ندارد ولى تراس سقفى معمولاً در ارتفاع یک طبقه بالاتر از خود دارد. براى افزایش کیفیت و کارایى فضاهاى باز این پروژه بیش از نیمى از تراس ها بدون سقف و یا با سقفى در ارتفاع بالاتر از ۶ متر طراحى شده اند.

مولفه چهارم جریان داشتن هوا در فضاى باز است. معمولاً تراس ها دو ضلع عمود بر هم باز ندارند ولى در این پروژه تقریباً یک سوم آپارتمان ها داراى حیاطى با دو ضلع باز روبروى هم هستند که این باعث به وجود آمدن جریان هوا در در جهت عمود بر ساختمان مى گردد. استقرار تعدادى از حیاط ها در کنار نماى جانبى پروژه و همچنین طراحى قطعات آجرى مانند و یک سیستم ساخت ویژه باعث شده است نماى سوم پروژه به شکلى متفاوت از آنچه در شهر مى بینیم باشد که در طبقات بالایى در حالى که نور خورشید را از خود عبور مى دهد، دید و اشراف به همسایه هاى جانبى را مسدود کرده است.

  • رتبه چهارم
  • طراحان کالبدى معاصر
  • نام طراح اصلى : على اندجى گرمارودى
  • نام گروه طراحى : محمد جواد سعیدى، سینا شاه
  • حسینى، سمیرا قاسمى، درسا شاپورى، مهرنوش کیا، آوا مظفرى نژاد، نگار رشید، امیر همایونى فر، نازنین گنجه زاده، شایان ابراهیمى
  • گروه سازه : شرکت خاک سنگ سازه به مدیریت علیرضا جلیلوند
  • گروه تاسیسات مکانیکى و الکتریکى : هادى مینایى
  • گرافیک : مهرنوش کیا، درسا شاپورى، نگار رشید
  • انیمیشن : سینا شاه حسینى
  • تصاویر سه بعدى : حسام شیرى، درسا شاپورى