ساختمان لومن

پروژه ساختمان لومـن از گروه نکسا


بـا کاربری مسـکونی و بصورت هشـت طبقـه بـر روی لابـی، در بلـوار ۲۴ متری سـعادت آباد است.
لومن پروژه‌ای مـدرن و متمایـز از بناهای همجـوار خود در یکی از بهتریـن نقاط تهران که با انتخاب مناسب و همنشینی صحیح رنگ‌ها و ظرافت در طراحی جزئیات، سبب افزایش رضایت و ارتقای سطح کیفی زندگی می‌شود.
پـروژه‌ای خاص و بی‌نظیـر حاصل طراحی معمار تراز اول ایران دکتر علیرضا تغابنی که بـا الهـام از خانه‌های اصیل ایرانی طراحی شده است.

این انیمیشن با همکاری کاز استودیو ساخته شده است.