TWIN PEAKS

TWIN PEAKS

طرح قله‌های دوقلو – کورش رفیعی

این پروژه در مقیاس خود به صورت یک شهر عمل می‌کند. برخلاف شهرک سازی‌های معمول که بناها به صورت پراکنده در سایت قرار می‌گیرند و فضای باقیمانده بدون هیچ فرمی به صورت غیرقابل مصرف باقی می‌ماند. در این پروژه برج‌ها به گونه‌ای جانمایی شده‌اند که یک فضای خالی محصور مابین آن‌ها ایجاد شده است. یک حیاط میانی رو باز با مسیرهای پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری، فضای تجمع و کاربری‌های مختلف ورزشی، تفریحی و … در جداره‌های آن که نیازهای رفاهی و خدماتی ساکنین برج‌ها را تامین می‌کند.

جهت جلوگیری از سایه اندازی پروژه روی همسایه‌های شرقی و همچنین ارتباط مناسب طرح با پارک موجود در شمال سایت، برج‌ها در ضلع جنوب و غرب زمین جانمایی شده‌اند. این جانمایی امکان دید ومنظر مناسب برای همه واحدها را بدون هیچ مانعی فراهم کرده است. ارتفاع زیاد برج‌های ۲۲ طبقه، در ترازهای مختلف شکسته شده تا به مقیاس انسانی‌تر برسند و با محیط پیرامون خود سازگارتر شوند. تراز شکست‌ها، از دو خط شکست قابل تشخیص در منظر شهری پروژه گرفته شده‌اند. یکی از ارتفاع بناهای مسکونی اطراف و دیگری از خط تراز کوه‌های البرز با آسمان. در ادامه برای جلوگیری از ورود نورهای مزاحم به داخل برج‌ها، واحدهای مسکونی در محل خود رو به سوی نور مناسب چرخیده‌اند.این حرکت تراس‌های مثلثی بزرگی را برای هر واحد مسکونی ایجاد کرده‌است.

در نهایت، تقسیم و چرخش برج‌ها در ارتفاع و فضاهای پر وخالی بوجود آمده در جداره‌های خارجی بلوک‌ها، منعکس‌کننده بافت مسکونی موجود در محله است و برج‌ها را به یک فرم یادمانی در سیمای شهری محله تبدیل کرده‌است.

 

ارائه کامل طرح TWIN PEAKS

شامل ارائه طراح و تحلیل کامل داوران در مراسم اختتامیه چهارمین رقابت معماری گروه نکسا