گرمایش و سرمایش و کاهش مصرف انرژی

مهندس مهدی متبحری از سیستم های گرمایش و سرمایش و استفاده از چیلرهای نسل جدید میگوید. این سیستم ها میتواند دمای بخش های مختلف خانه را به اندازه دلخواه گرم و یا سرد کند

نصب انرژی میتر یکی دیگر از موضوعاتیست که به آن در بلاگ های آینده اشاره خواهد شد.