چرا مجتمع‌های مسکونی؟

مهندس داود دوست محمدی،مدیر عامل گروه نکسا از پروژه ساید پارک میگوید

در بخش اول اشاره به این موضوع میشود که تجربه ی گروه نکسا نشان داده که مشتریان تمایل دارد واحدهایی در مجتمع بزرگ دارای اماکانات بالا را خریداری کنند.

در حالی که همواره خانه های تک واحدی حس استقلال و خصوصی بودن و آرامش و خلوتی را همراه داشتند اما امکانات فراوان در زمین های بزرگ و به تبع آن مجتمع عای بزرگ فراهم میشود.

پاسخ به این مسئله که چگونه در کنار بالاترین امکاناترفاهی، سلامتی و تفریحی خصوصی بودن و ازدحام را حفظ کنیم در گزارش های بعدی مشاهده کنید.