نکسالایف، پاسخی به نیاز مجتمع‌های امروزی

خدمات هتلینگ ازجمله: نظافت، حراست، انجام امور روزانه و تامین مایحتاج زندگی امکان یک زندگی بهتر و راحت‌تر را برای ساکنین مجتمع‌های مدرن فراهم میکند. نکسالایف پاسخ مناسبی به نیاز خانه‌های امروزیست
عباس بیدگلی مدیرعامل نکسا لایف در این باره می‌گوید