نکسالایف، خدمتی برای یک زندگی ایده آل

گروه سرمایه گذاری نکسا برای ایجاد یک زندگی مملو از رفاه و آرامش برای ساکنین ساختمان ها خدمتی به نام نکسا لایف را معرفی کرده است که از ابتدای زندگی ساکنین در ساختمان در تلاش است تمام دغدغه های روزانه را برای آنان به حداقل برساند.
مدیر مارکتینگ گروه نکسا، شاهرخ داورنیا در این باره توضیحاتی می‌دهد.