نحوه اجرای پروفیل و چفت سقف کناف به دیوار

در سقف‌های کناف همواره محل اتصال سقف به دیوار مستعد ترک خوردن هستند، گروه نکسا در پروژه آن‌دو برای جلوگیری از این مشکل با تحقیق و بررسی به یک پروفیل و چفت (در ویدئو مشاهده کنید) رسیدند. نحوه اجرا به این صورت که یک سمت پروفیل به دیوار پیچ میشود و در مرحله بعد سازه کناف به سمت دیگه پروفیل وصل میشود.

ایجاد این چفت علاوه بر جلوگیری از مشکل ذکر شده به دلیل معلق به نظر رسیدن سقف به زیبایی بصری سقف هم کمک می‌کند.

برای درک کامل مطلب لطفا ویدئوی زیر را تماشا کنید.