معرفی ۱۸ اثر شرکت کننده در سومین رقابت نکسا (استودیو واو)

طرح پیشنهادی پروژه مسکونی نکسا ۳۴ را باید به مثابه پاسخی به شکل‌گیری گونه‌ای از مجتمع‌های مسکونی میان‌مقیاس دانست؛ که از سویی به دلیل قرارگیری در بافت شهری نیاز به تعامل با بافت کم‌ارتفاع موجود دارد و از دیگر سوی به دلیل ویژگی‌های ناشی از تجمیع قطعات شهری، امکاناتی جدید در خلق کالبدی آزاد و نمادین و در بهره‌گیری از دید و نور فراروی طراحی می‌نهد و ضمن احترام به زمینه شهری موجود، قابلیت ادغام کالبدی جدید و خلاق در منظر شهری یکنواختی که سراسر کلانشهر تهران را فرا گرفته، فراهم می‌آورد.

جهت دست‌یابی به مقیاس شهری مناسب و تعامل بیش‌تر میان بنا و بافت شهری، پیشنهاد می‌شود سطح اشغال پروژه در طبقات همکف تا دوم (بخش پودیوم) افزایش یافته و از این طریق پیوستگی جداره شهری موجود در خیابان حفظ گردد. از طریق کاهش سطح اشغال طبقات برج، گونه‌ای از معماری نمادین و در عین حال ساده – با بهره‌مندی از نور و دید مناسب از چهار جهت – شکل‌می‌گیرد. بر همین اساس چالش میان طرح و ضوابط شهری نه تنها کارایی بیش‌تر واحد‌های مسکونی را در پی داشته، بلکه متضمن ایجاد کیفیت بالاتر در منظر شهری و ارتباط بین اثر و زمینه آن خواهد بود.

  • گروه معماری واو طراحان اصلی:سامان شمس بیگی، افشین فرزین
  • گروه طراحی:نازنین جوانشیر، زهره رضاخانی، پریسا فولادی، گلشن نریمانی،  یحیی نوش آبادی، غزل نیکزاد ، سینا ولدی