معرفی ۱۸ اثر شرکت کننده در سومین رقابت نکسا ( ساباط- دفتر معماری عمارت خورشید)

مبانی نظری و خاستگاه طرح:

*تاویل(INTERPRETATION) الگوهای معماری ایرانی در مقیاس کلان و اجزا

   در” مقیاس کلان “که در ساختار شکل شهر و واحد همسایگی، بی‌نظمی و مفاهیم مجازی (SUBLIME)متاثر از فلسفه اشراق ارسطویی ،در رویکرد حسی سهروردی به طبیعت نمود پیدا کرده است.

 در “مقیاس اجزا “خوانایی و بهره گیری از هندسه افلاطونی که در حیاط ها و الگوهای فضایی هر جزء خانه می توان آن را به عنوان وحدت گرایی و مدولاسیون تا تزیینات داخلی درک کرد، که ناشی از منطق خردگرایانه نوافلاطونی بوعلی سینا به بعد در فلسفه ایرانی بوده است.

* رعایت ملاحظات شهری :

 • توجه به خط آسمان طرح در دو مقیاس بافت همجوار محله‌ای و بناهای بلند مرتبه جداره معبر اصلی در مقیاس شهری.
 • رعایت نحوه استقرار فضایی در انطباق با دانه بندی بافت پیرامون.
 • لزوم خوانایی بنا در دو مقیاس جداره محله ای و مقیاس شهری(LANDMARK)
 • ایجاد سلسله مراتب عرصه های عمومی، نیمه عمومی تا خصوصی از طریق ایجاد حیاط مرکزی مرتبط با معبر و حیاط های خصوصی مرتبط با واحدهای همسایگی در ارتفاع.

*ملاحظات معماری

 • تامین حداکثر سطح اشغال و تراکم مجاز در جهت حداکثر بازده اقتصادی
 • رعایت نسبت  فضاهای مشاع به مفید مسکونی در مقیاس طرح
 • رعایت حداکثر واحد نورگیر جداره جنوبی در جهت مرغوبیت واحدها
 • بهره گیری از نور و دید مناسب شرق و غرب از طبقه شش به بعد که از تراز بام طبقات بافت مجاور عبور کرده است.( با رعایت ضوابط شهرداری)
 • رعایت سلسله مراتب فضاهای حرکتی در ارتفاع در فضای باز ،نیمه باز و بسته از طریق حیاط اصلی کریدور های حرکتی تا واحد مسکونی
 • ایجاد ارتباط بصری در فضاهای عمومی در جهت تامین ایمنی فضاهای عمومی و حیاط های نیمه خصوصی مرتبط با حیاط مرکزی به عنوان فضای تعامل اجتماعی محدود.
 • تامین فضاهای سبز تجهیز شده در ارتفاع
 • رعایت استانداردهای اقلیمی(LEED)
 • تنظیم شبکه سازه بر اساس حداکثر تامین پارکینگ و ملاحظات اجرایی
 • مهندسان مشاور معماری، مرمت و شهرسازی عمارت خورشید
 • طراح اصلی: بهروز منصوری
 • تیم: نیلوفر ساعی، نگار نبوی طباطبایی، اشکان داوودی، محسن ملک، هیوا منصوری، محمد احمدی، پریناز یوسفی