معرفی ۱۸ اثر شرکت کننده در رقابت نکسا ( کوی سان- دفتر طراحی فضا رویداد شهر)


امروز در بسیاری از کلان شهر ها به ویژه در تهران از محلات جز نامی بر تابلو ها چیزی باقی نمانده است، شهر تا دم در خـانه ها گسترش یافته است ، پا از خانه که بیرون میگذاری ، پارک ماشیــن ها به زور مسیر اندکی جهت عبور و مرور به جا گذاشـته چه رسد به مکـانی برای بازی کودکــان ، گپ و گفت همسایگان و …. در تهرانِ بدون محله امروز ، شایدراز ماندگاری مجموعه هایی چون آتی ساز ، شهرک اکبــــاتان و غیره ، نه به جزییات معمارانه آن که در خلق فضاهایی است که فارغ از آشفتگیِ شهری، عرصه ای سبـــز و باز جهت تعامل و ارتباطات همسایگی در اختیار ساکنانش می گذارد.
تصاویر انتشار یافته در شبکه های مجازی در دوران کرونا به خوبی نشان می دهد ، انسان همچنان که نیازمند خلوت و آرامش جهت یافتن خویش است ، محتاج زندگی جمعی و همیــاری و مشارکت برای رسیدن به بلوغ اجتماعی است و معماری در این میان عهده دار بارور کردن همه این مراتب است . هر اجتماعی برای حیات خود نیازمند تولید فضا اسـت و اگر نتواند قابلیت تولید فضای متناسب با تغییرات را داشته باشد قطعا دچار بحران میگردد. امروز در تهران چند فرهنگی ، که خطر دوقطـــبی شدن زندگی جمعــی ما را تهدید میکند ، تولید فضاهای مشــــارکتی و اجتماعی راهکاری است کارآمد جهت برون رفت از این بحران اجتماعی

  • رتبه دوم ، کوی‌سان
  • دفتر طراحی فضا رویداد شهر
  • طراحان: محمد عرب ، مینا معین الدینی
  • همکاران طراحی: الهه حاج دایی، احسان حاجی رسولیها
  • گرافیک: نازیلا ربیعی ، پریسا گلی
  • انیمیشن: عماد طاهری