معرفی ۱۸ اثر شرکت کننده در رقابت نکسا ( کارا- استودیو استک)

امروزه طراحی آپارتمان پاسخ به نحوه چیدمان جعبه هاست. جعبه به مثابه “لفاف و پیله”، پیله ای که در نگاه اول می خواهد از فشارهای دنیای خارج خود را جدا کند اما متأثر از روابط اقتصادی، به جعبه ای اختصاصی با امکانات انحصاری تبدیل می شود. اما آفت این انحصار افراطی چیست؟ “خود بزرگ بینی و تمرکز افراطی، شهری تصنعی می آفریند که شهروندش دیگر خویشتن را در زادبوم خود احساس نمی کند.” ساکن جعبه، راه حل را در شهر گریزی و پناه بردن به طبیعت می یابد. پس وضعیت اولیه شامل تمایل به طراحی جعبه ای پرامکانات و مجموعه جعبه هایی با ویژگی هایی منحصر به فرد است.

معمار میخواهد پاسخ را با تمرکز بر اهمیت رابطه بنا با همسایه، محله، شهر و رابطه انسانی فارغ از انحصارطلبی فخرفروشانه شکل دهد. او پروژه را برای همه می خواهد و تغییر سبک زندگی (که خواسته سرمایه گذار نیز هست) را با تغییر رفتار انحصارطلبانه و گشودن حصار زمین، شروع می کند. حدود قلمرو و مرز پروژه به نفع خیر عمومی کم رنگ و حتی حذف شده است. طرح تلاش دارد چارچوبی سخاوتمندانه برای زندگی ارائه دهد که در فرم با فاصله گرفتن ساختمان از سطح زمین و احیای آن به صورت تکه ای از گذشته طبیعت دامنه های شاهان کوه، نمایان شده. سپس توجه به دید همسایه های و حریم پلاکهای شرقی و غربی مبنای جانمایی توده قرار گرفته که نتیجه آن جمع شدن هسته از شرق و غرب است.

این امر Voidهای افقی را که زمینه ساز ویژگی های اصلی این پروژه است شکل می دهد. این حفره های افقی دسترسی به هر دو گذر شمالی و جنوبی را با همسایه ها به منظور دسترسی ها و حضور در بستر سبز احیا شده این زمین، به اشتراک می گذارد. Voidهای افقی پتانسیل هایی برای فعال شدن نماهای جانبی و دسترسی فضاهای میانه پلان به دید و نور شمال و جنوب فراهم کرده و جداره صلب گذرهای شمالی و جنوبی را به حفره هایی سبز می گشاید و مسدود شدن دید همسایه های شمالی – که مسدود شدن آن با ساخت این پروژه قطعی به نظر می رسید- را تعدیل می کند.

  • نام طراح اصلی: علی سوداگران، نازنین کازرونیان
  • نام گروه طراحی: اشکان قشقایی، سمانه متقی پیشه
  • گروه سازه: محمدرضا بنان
  • مدلسازی سه بعدی: رسول فتح الهی
  • رندرینگ: الناز حیدری
  • گرافیک: نیلوفر شمسی، محبوبه کوهپایه