معرفی ۱۸ اثر شرکت کننده در رقابت نکسا ( پرستیژ- کامیاب پرنیانچی و همکاران)

پروژه نکسا۳۴ (ساختمان prestige) تلاشی است برای طراحی ساختمانی که نیازهای پدید آمده کاربر مجموعه‌ای مسکونی را با توجه به الگوی جدید زندگی در دوران بحران پاندمی پاسخ دهد و در عین حال با بستر شهری و همسایگی های خود بیگانه نباشد. با تأمین عملکردهای رفاهی و خدماتی متنوع، بازتعریف استانداردها و الگوهای طراحی در فضاهای خصوصی، نیمه‌خصوصی و ارتباطی، همراه با بکارگیری سسیتم‌های هوشمند مدیریت و کنترل ساختمان به عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر با توجه به نیازهای جدید ، سعی بر دستیابی به بیشینه عملکرد ایزوله ساختمان صورت گرفته است.

برای کاستن از چیرگی بنا بر بافت همسایگی، با الهام گرفتن از تناسبات دانه‌های مجاور، تلاش شده با لایه لایه کردن حجم و عقب نشینی‌ها ، ساختمان فرمی ساده و بی پیرایه بخود گیرد و منظری همگون از دید ناظر شهری پدید آورد. باغ ها و کوچه های سبز در طبقات نیز به عنوان فضاهایی بینابینی در جداره های بنا هم ارتباط کاربر درون بنا با بیرون را فراهم کرده و هم ارتباط بنا با ناظر بیرونی و منظر شهری را تقویت می کند.

  • دفتر معماری کامیاب پرنیانچی و همکاران
  • طراح اصلی: کامیاب پرنیانچی – رضا صابر
  • گروه طراحی : مطالعات و برنامه ریزی: علی(بهنام( توکلی  – مهرناز صباغیانمدلسازی: رامین محمودی – هنگامه (لیدا) فخاری
  • سازه : محمد صباغیان
  • تأسیسات مکانیکی : سیامک جانیان‌پور
  • تأسیسات الکتریکی : سیامک جانیان‌پور
  • گرافیک : شاهرخ شامعلی‌نیا
  • انیمیشن : شاهرخ شامعلی‌نیا