معرفی ۱۸ اثر شرکت کننده در رقابت نکسا ( حیات-استودیو کات)

مجموعه ای برای زندگی، حیات…

 امروز مفهوم سکونت تغییر کرده،  نیاز ما فرای یک مجموعه ای مسکونیست، مجموعه ایست برای زندگی. مجموعه ای که تمامی خدمات و تسهیلات ضروری برای بهزیستی خانواده و حتی درآمد را فراهم می سازد. تغییرات اخیر از عواقب بیماری کرونا تا افزایش چند برابری قیمت ها تا پیشرفت تکنولوژی در ورود به روابط اجتماعی ما،  همه اینها شروع عصر جدیدی را به ما گوشزد می کند. دورانی که شاید کسب و کار و سکونت با یکدیگر ادغام شود و مجموعه ی ما تمامی فعالیت های  زندگی افراد را در بر گیرد نه صرفن سکونت که شاید خانه کانون این مجموعه باشد ….

با این نگاه پروژه پیش رفت…

با بالا رفتن ارتفاع، طبقات پروژه شفاف تر میشوند، به طوری که پروژه تا ارتفاع همسایگی ها به صورت واحد های Flat طراحی شده و پس از عبور از خط آسمان ساختمان های مجاور به واحد های Duplex با کفهای منقطع تبدیل می گردد. در این پروژه با محو کردن خط اسمان سعی بر ایجاد کیفیت مطلوب و متنوع برای سا کنان و تناسب و همخوانی برای همسایگی ها شده است.

آنچه  در پروژه دیده شده است:

۱-ایجاد باغ های معلق سبز در پروژه.

۲-جانمایی مناسب سطح اشغال پروژه که باعث نورگیری اکثر واحد ها از جنوب شده است.

۳-ایجاد شکاف جهت تقسیم بندی پروژه و متناسب کردن مقیاس پروژه با همسایگی ها ی شمالی و کیفیت نورگیری مناسب.

۴-ایجاد بام های مجزا برای ایجاد فواصل اجتماعی مناسب.

۵-علاوه بر طراحی ماهیت های متنوع فضایی بهترین راه حل طراحی اپلیکیشن یست  برای ایجاد شبکه ی اجتماعی در پروژه که از امنیت پروژه تا رزرو فضا های تفریح و مجموعه ی کار و و پرداخت شارژ ها و … را کنترل کند . که این امر بار زیادی را از ایجاد روابط نزدیک منجر به انتقال احتمالی ویروس کرونا می کاهد و همچنین باعث صرفه جویی در زمان میشود.

  • استودیوی معماری کات (شرکت کنار ایده، اوج طرح)
  • طراح اصلی: مهدی کامبوزیا
  • گروه طراحی: هلنا قنبری
  • گروه سازه: بهرنگ بنی آدم