معرفی ۱۸ اثر شرکت کننده در رقابت نکسا (کاشانه- دفتر معماری اثر)


ایده اولیه پروژه بارگذاری بر روی سایت بر اساس تقسیم بندی ساختمان به دو بخش شمالی و جنوبی است، به نحوی که واحد های شمالی نیز تا حد امکان دید به بخش جنوبی سایت داشته باشند. از این رو تراکم در مرکزیت پروژه و فضای خالی در سمت شرق و غرب بنا، امکان دید واحد های شمالی از این فضای تهی در طرفین به جنوب سایت را خواهد داد.
طراحی واحد های مسکونی با توجه به دو شیوه ی «خود مراقبتی» و «فاصله گذاری حداکثری» خانه از فضای بیرون در دوران پس از کرونا صورت گرفته است. برای این منظور دیاگرام خانه های دو حیاطه (حیاط بیرونی و اندرونی) در معماری مسکونی فلات مرکزی ایران می تواند پاسخی تاریخی به نیاز امروز باشد. حرکت از محله تا خانه با فیلترهای ورودی، دسترسی های عمودی و افقی و سپس حیاط بیرونی، و در انتها خانه از یکدیگر جدا می شوند و در پس خانه یک حیاط اندرونی وجود دارد که می تواند فضایی شخصی در ارتباط با بیرون برای دوران خانه نشینی محسوب شود.
به منظور سهولت در دسترسی برای تعمیر و نگهداری فضای سبزحیاط اندرونی توسط مجموعه نکسا، دو حیاط بیرونی و اندرونی به یکدیگر متصل شده اند تا برای ورود به حیاط اندرونی لزوما نیاز به عبور از خانه نباشد.
تمامی ورودی واحد های مسکونی از حیاط بیرونی خواهد بود و این حیاط های بیرونی در مجاورت دو فضای خالی شرقی و غربی که غیر قابل بارگذاری هستند، روبروی یکدیگر قرار خواهند گرفت تا ارتباط بصری و کلامی همسایگان در دوران پسا کرونا توسط این حیاط های بیرونی تحقق یابد و این فضای غیر قابل بارگذاری را به یک محور زنده در پروژه تبدیل کند.

  • مدیرعامل : احمد ابریشمی
  • مدیر و سرپرست گروه طراحی : مانی ابریشمی
  • طراح : میلاد قجربیگی
  • گروه طراحی : محبوبه قاسمی، شیما محمدعلی، مهتا نیک، سپیده شریعتمداری، پرشیا مرادی، کیانا راستی، نیما حبیبی، آرش مودب، سروش باقری
  • گروه سازه : مانی ابریشمی
  • گروه تاسیسات مکانیکی : هادی مینائی
  • گروه تاسیسات الکتریکی : حامد نیکخو
  • ارائه بصری : آرش مودب
  • انیمیشن : سپیده شریعتمداری
  • گرافیست: متین امین