معرفی ۱۸ اثر شرکت کننده در سومین رقابت (دیدار- دفتر معماری پرگار)

در منطقه سعادت آباد، تراکم ساختمانی و جمعیتی بالا، بافت اجتماعی ناهمگن، نوع ساخت و سازهای جدید و عدم طراحی مناسب، حس تعلق و حس امنیت ساکنین را تحت تاثیر قرار داده است. اکنون به دلیل ناپایداری های محیطی و موضوعات پاندمیک، اهمیت خانه برای انسان پر رنگتر شده است. فضای خانه امروز نه تنها فضای آسودن، بلکه فضای کار، آموزش، تفریح، ورزش و ارتباطات اجتماعی نیز هست تا ضامن سلامت فیزیکی و روحی ساکنین خود باشد.
توده اصلی بنا به دو بخش کلی تقسیم شده است که همانند دو پیکر به دیدار یکدیگر آمده اند. گشایش مرکزی امکان ایجاد سیالیت بصری و حرکتی در سایت را فراهم میکند و مانند یک فضای همگانی شهری در مقیاس خرد ایفای نقش می کند. قرارگیری فضاهای همگانی در مسیر دسترسی ها و نظارت مداوم، سبب تقویت سرزندگی و امنیت آنها می شود.
انعطاف پذیری در طراحی داخلی واحدها و جزئیات و مبلمان فضاهای همگانی امکان استفاده فضا برای مقاصد مختلف را فراهم می کند. ارائه فضای نیم باز خصوصی و عمومی و کاربری های متنوع مانند فضاهای تفریحی و ورزشی، خدماتی، اداری وکاشت محصولات ارگانیک ، تاکیدی است بر میزان اهمیت راحتی زندگی ساکنین. پیش بینی امکان استفاده از انرژی های پایدار و سیستم های بازیافت آب خاکستری و کاشت محصولات ارگانیک در راستای احترام به محیط زیست صورت گرفته است.
در نگاهی دیگر، ساختمان مسکونی دیدار تعریفی است از یک شهر کوچک که خانه، محل کار، تفریح و گذران اوقات فراغت و ارتباط با طبیعت و هم نوع را برای شهروندان یا همان ساکنین خود فراهم میکند.

  • نام شرکت: دفتر طرح و معماری پرگار
  • نام طراح اصلی: بهزاد حیدری، شیرین صمدیان
  • نام گروه طراحی: میلاد حسن زاده، شیما خوش پسند، مریم مسندی، نجمه اعتمادی، الینا وزین فرد
  • گروه سازه: آقای دکتر صدیقی
  • گروه تاسیسات مکانیکی: آقای مهندس محمدی
  • گرافیک: امید طاهری، لیلا عزیزی، بابک بهنوا
  • انیمیشن: بهنام برزگر