معرفی ۱۸ اثر شرکت کننده در سومین رقابت نکسا (فونیکس- استودیو چلنج)

یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در انتخاب ایده طراحی، همسایگی های پروژه و تعداد طبقات بیشتر ساختمان در قیاس با بناهای همسایه می باشد. بر این اساس، رویکرد طراحان بر ارائه راه حلی متناسب و پاسخگو به منطق کارکردی و منظر شهری پروژه مسکونی نکسا ۳۴ معطوف می گردد. از سوی دیگر توجه به فضای خالی (VOID)  ما بین همسایه ها (حیاط همسایه های شمال غربی و همسایه های شمال شرقی) از دیگر مسائل موثر در آغاز طراحی به شمار می رود.

بر این اساس ایده اصلی طرح، بر گفت و گوی وارونه ی یک الگوی کهن ایرانی – هندسه ۹ مربع – بنا نهاده شده است

  • طراحان: محسن تاج الدین – احسان کریمی
  • همکاران طراحی: دلارام دیده وری، پونه نصری، نیما نیان، سمانه حسنی پور، علی وفادار، نیره شانه چی، احمد رضا رحیم اف
  • مشاور سازه: محمد علی پناهی
  • انیمیشن: عرفان کریمی