مزایای موقعیت و دسترسی های پروژه ساید پارک


امکاناتی همچون دسترسی به مراکز خریدو تفریحی، مراکز فرهنگی و همینطور دسترسی آسان به خیابان های اصلی یکی از مشخصه های اصلی پروژه ساید پارک است.
همایون شکیب؛ مدیر فروش گروه نکسا در این باره میگوید