سیستم های ارتینگ در ساختمان‌های نکسا

در بسیاری از ساختمان ها قسمت های خاصی از تجهیزات مانند بدنه نباید برق داشته باشند، در این صورت از سیستم ارتینگ استفاده می‌شود که وظیفه آن انتقال ولتاژ به زمین می‌باشد. از این سیستم برای محافظت از افراد و تجهیزات استفاده می‌شود.

در روش یوفر یا الکترود زمین فوندانسیون، از میلگردهای داخل فوندانسیون و بتن آن به عنوان اجزای الکترود زمین استفاده می شود.

به جهت ارتباط الکتریکی بهتر میلگردهای داخل فوندانسیون با جرم زمین تعدادی راد استیل در زیر بستر فوندانسیون و قبل از بتن ریزی کوبیده میشود و در فضای بین مش بالا و پایین فوندانسیون این الکترودها با کابل گالوانیزه به همدیگر و به میلگردها متصل میشوند و یک سطح هم پتانسیل یکپارچه را ایجاد میکنند.
یکی از خواص بتن این است که آب را زود به خود جذب می کند و دیر از دست می دهد. بتن، یون زیادی را از خود آزاد می کند که سبب سهولت جریان برق است.

با بالا رفتن  phبتن، ph  خاک هم بالا میرود و سبب کاهش مقاومت ویژه خاک می شود؛ خاک مناطق کویری مقاومت ویژه بالایی دارند که بتن سبب پایین رفتن آن تا حد مطلوبی می شود.

بتن رطوبت را بسیار سطحی از دست می‌دهد و مدت زمان طولانی مرطوب می ماند از طرفی دیگر ph خاک بالا رفته و هم رطوبت بالا، که هر دو مسیر تخلیه روان برای جریان صاعقه انرژی الکتریکی به زمین فراهم می کند.
روش اجرای ارت فونداسیون به روش یوفر بسیار آسان و قابل اجرا در همان ابتدای ساخت و ساز در فونداسیون ساختمان است

بنابراین هادی الکتریکی استاندارد مستقر در بتن می‌توانند برای اهداف سیستم ارتینگ مورد استفاده قرار گیرند، مگر اینکه بتن به وسیله عایق حرارتی خاص یا روش های دیگر از خاک جدا شده باشد هادی الکتریکی که در عمق حداقل ۵ سانتی متری داخل بتن قرار می گیرد تا پایان عمر ساختمان ماندگار می‌ماند.

  1. این الکترود عملاً در تمام سطح فونداسیون ساختمان گسترده شده که موجب به دست آمدن حداقل امپدانس الکترود زمین می شود.
  2.  آرایش زمین بهینه ای را برای اهداف سیستم حفاظت از صاعقه فراهم می کند .
  3. ۳-       از ابتدای شروع عملیات احداث ساختمانی می توان از به عنوان الکترود زمین برای تاسیسات برقی کارگاه ساختمانی استفاده کرد.

الکترود زمین فونداسیون مستقر در بتن علاوه بر فوایدی که برای سیستم ارتینگ دارند زیربنای خوبی هم جهت همبندی اصلی فراهم می نماید.