مراحل ساخت و ساز ساختمان

امروز در مورد مراحل ساخت و ساز ساختمان به صورت گام به گام اطلاعاتی ارائه خواهیم کرد. قبل از شروع طراحی و ساخت و ساز ساختمان، تحلیل‌های محیطی انجام می شود. طراحی و معماری با در نظر گرفتن تحلیل محیطی، درخواست مشتری و بودجه آغاز می شود. در این مرحله طرح های منطقه بندی شهرداری وارد عمل می شود. ارزیابی هایی مانند دلایل رسمی، شرایط محیطی، درخواست مشتری، بودجه ساختمان و الزامات عملکردی در یک زمینه مشترک گرد هم آمده و طراحی ساختمان محقق می شود. با کسب تایید طرح از مشتری، پروژه ساخت، پروژه برق و غیره آماده اجرامی شود.
پروژه‌های تهیه شده با تایید معماران و مهندسان به شهرداری ارائه می شود. مرحله ساخت ساختمان از زمانی شروع می‌شود که شهرداری این پروژه ها را بررسی کرده و مجوز ساخت و پروانه ساخت را صادر کند.

مدارک درخواستی برای مراحل ساخت ساختمان

 • مدارک درخواستی برای پروانه ساختمانی
 • سند مالکیت
 • برگه تعهد نظارت
 • برگه تعهد محاسب و نقشه های سازه و اجرای
 • امضای پروانه
 • برگه تعهد کارفرما
 • فیش های پرداختی عوارض ساختمانی
 • جواب نامه از ادارات بیمه ، آب ، برق و مخابرات
 • نقشه ها با امضا و مهر طراح
 • پیش نویس پروانه شهردار
 • تکمیل شناسنامه ساختمان
مراحل ساخت و ساز ساختمان

مراحل ساخت و ساز ساختمان

برنامه حفاری

پس از بررسی زمین، پروژه ساختمان توسط معمار و مهندسان نقشه بردار روی زمین شروع می‌شود. معیارهای لازم برای ساخت و ساز در مکان درست تعیین می شود. پروسه‌ی گودبرداری امکان تعیین محل قرارگیری سازه در زمین، طراحی آن و همچنین محاسبه میزان گودبرداری را فراهم می کند.

مراحل ساخت و ساز ساختمان و گودبرداری

این یک کار حفاری بر اساس پروسه‌ی خاکبرداری است. با توجه به میزان گودبرداری که باید انجام شود باید از ابزار مناسب استفاده گردد.
در مرحله ساخت و ساز ساختمان، فرآیند گودبرداری با استفاده از وسایل و ابزار گودبرداری انجام می شود. اجرای این پروسه عبارت است از حمل و نقل موادی مانند سنگ‌های بزرگ و خاک که از کار گودبرداری در محل ساخت و ساز با وسایل نقلیه خارج می شود. مناطقی توسط شهرداری‌ها برای این روند جابجایی تعیین شده است و مواد در این مناطق رها می شود.

در برخی از پروژه ها، ممکن است شرایطی مانند این واقعیت وجود داشته باشد که زمین بیش از حد بزرگ است و می توان از مصالح برای محوطه سازی، پر کردن و یا برای اهداف دیگری استفاده کرد. در چنین مواردی می توان این مصالح را در منطقه ای از زمین ساختمان انباشته کرد و در صورت لزوم استفاده کرد. این امر باعث کاهش هزینه های حفاری می شود. با این حال، برای انجام این فرآیند، اندازه زمین باید بزرگ باشد و در موقعیتی باشد که امکان انجام این عملیات را فراهم کند.

زهکشی با زیر ساخت

پس از اتمام فرآیند گودبرداری، خاک منطقه حفاری تراشیده شده و سنگ خرد شده ریخته می شود. لوله های زهکشی بین این تراشه ها قرار می گیرند. هدف از فرآیند زهکشی محافظت از سازه در برابر آب است. آب توسط لوله های زهکشی از سازه خارج می شود. برای یک فرآیند زهکشی سالم باید به شیب های زمین توجه کرد و لوله ها را متناسب با آن قرار داد. با توجه به وضعیت زمین، به جای زیر پی، زهکشی فقط در اطراف پی انجام می شود.

زهکشی با زیر ساخت

زیر بنا

پس از ته نشین شدن لوله های زهکشی، آنها را با سنگ خرد شده پوشانده و سپس بتن مِگر می ریزند. ضخامت بتن مِگر باید حداقل ۱۰ سانتی متر باشد. باید مراقب بود که بتن در حین ریختن بتن مِگر ، لوله های زهکشی را مسدود نکند.
پس از فرآیند بتن ریزی، فرآیندهای عایق کاری زیر پایه آغاز می شود. برای ساخت زیر بنا باید عمل آب بندی بتن انجام شود. از کارهایی که برای محافظت از فونداسیون سازه باید انجام گردد  قطع تمام ارتباط آن با عوامل خارجی است، این عمل عایق بندی فونداسیون نامیده می شود. عایق بندی پایه یک ساختمان برگشت ناپذیر و حیاتی  است. برای این فرآیند، مرزهای فونداسیون تعیین شده و قالبی با سطح صاف به این مرزها میخکوب می شود یا یک دیوار آجری ساخته می شود. این ارتفاع دیوار باید ۵-۶ سانتی متر بیشتر از ضخامت پی باشد. برای فرآیند عایق بندی، دیوار‌های ضد آب باید قرار داده شوند. پس از قرار دادن دیوارهای عایق، ۵ سانتی متر بتن حفاظتی ریخته می شود. بتن محافظ از آسیب رساندن آرماتور به دیوار در حین ساخت جلوگیری می کند. پس از ریختن بتن حفاظتی، پایه‌ی ستون ها قرار داده شده و دوباره روی آن بتن ریخته می شود.

حافظت از فونداسیون

ساخت ستون

در مراحل ساخت ساختمان، پس از اتمام مرحله فونداسیون، قالب بندی ستون ها  آماده می شود. آرماتورها در قالب های آماده شده قرار می گیرند و به یکدیگر متصل می شوند. سپس بتن را در قالب ها ریخته و می گذارند تا سفت شود. با تشکیل ستون ها، ساخت تیرآهن آغاز می شود. ساخت ستون و تیرآهن به صورت لایه ای انجام می شود.

ساخت زیرساخت طبقات

تیرآهن ها پس از تکمیل عملیات ساخت  ارتفاع و کف توسط ستون ها ساخته می شوند. پس از اتمام ساخت تیرآهن‌ها، مرحله ساخت طبقات شروع می شود.برای ایجاد کف طبقات قالب‌هایی تشکیل می شود و به کمک زمین تعادل آن ایجاد می‌شود. آرماتورهای کف قرار داده شده و بتن ریخته می شود. در این مرحلع اکثرا از بلوک‌های توخالی استفاده می‌گردد.

ایجاد ایمنی

در ساخت و ساز ساختمان، شبکه هایی برای ایمنی باید زمانی نصب شوند که طبقه همکف ساخته شود و بعد از آن نصب گردد. این تورها برای جلوگیری از حوادث که ممکن است با سقوط از بالا رخ دهد،می‌باشند.

ساخت سقف

ساخت سقف با اتمام ساخت تمام طبقات آغاز می شود. کفپوش پشت بام با کفپوش سایر طبقات متفاوت است. مواد عایق مورد استفاده با توجه به نوع سقف متفاوت است. پس از گذاشتن سقف، مراحل باقی مانده به پایان می رسد.

ساختن دیوارها

اگرچه این فرآیندی است که معمولاً با اتمام ۲-۳ طبقه اول شروع می شود، اما می تواند پس از اتمام کل فرآیند بتن ریزی نیز انجام شود. در این مرحله می توان از مصالح مختلفی مانند آجر و بلوک سبک بتنی هوادار اتوکلاو شده و غیره استفاده کرد. مصالح ساختمانی روی هم چیده شده و فضاهایی را در داخل ساختمان ایجاد می کند.

ساختن دیوارها

انجام عملیات لوله کشی در مراحل ساخت و ساز ساختمان

برای عبور لوله از دیوارها، حفره هایی بر روی دیوارها ایجاد می شود و نصب مطابق با پروژه انجام می‌شود. برای فرآیند لوله کشی مربوط به کف، پس از اتمام کفپوش های بلوک سبک بتنی هوادار اتوکلاو شده و قرار دادن لوله ها ، فرآیند لوله کشی شروع می شود. برای سایر لایه های دیوار و کف (عایق، گچ و …) انتظار می رود که تمامی این عملیات نصب انجام شود.

مراحل ساخت و ساز ساختمان – نصب چهار چوب

در این مرحله چهارچوب پنجره و در نصب می شود. قرارگیری پنجره ها با اتمام کار در داخل ساختمان انجام می شود.

گچ، آستر و گچ ساتن

این فرآیندی است که پس از ساخت دیوارها شروع می شود. معمولاً با تکمیل تمام ساخت و سازهای ناهموار شروع می شود. ابتدا دیوارها گچ کاری شده و صاف می شوند. سپس گچ ساتن ساخته و رنگ آمیزی می شود.

تولید کفپوش

این فرآیندی است که پس از اتمام ساخت وساز ساختمان و ساخت دیوارها قابل انجام است. با ریختن کفی روی فضاها یک کف مسطح به دست می آید. در مکان هایی که زهکشی آب دارند مانند حمام و بالکن، شیب نامحسوسی نسبتا کم به سمت زهکش داده می شود. در صورتی که قرار باشد عایق کاری پس از اتمام فرآیند کف پوشی انجام شود، مواد عایق گذاشته شده و یک لایه جداکننده بر روی آن اضافه می شود. سپس استفاده از ملات و فرآیند پوشش با توجه به ملات تهیه شده انجام می شود.
نسبت مقداری که باید ریخته شود ممکن است بسته به نوع ماده پوشش و ملات متفاوت باشد. دلیل این امر این است که ضخامت مقدار ملات متفاوت است. به همین دلیل متریال مورد استفاده توسط معمار در طول دوره پروژه کاربردی تعیین می شود و جزئیات کفپوش ترسیم می شود. ساخت کف با توجه به جزئیات ترسیم شده انجام می شود.

برچیدن داربست های ساختمانی

با اتمام ساخت و اتمام کارهای نما، داربست برچیده می شود. داربست ها برچیده شده، محوطه ساختمان پاکسازی شده و کار محوطه سازی آغاز می شود.

محوطه سازی

طراحی منظره مشخص شده در پروژه معماری با طرح از قبل تایین شده اجرا می‌شود. نکته مهم در این مرحله این است که تعداد درختانی که با توجه به متراژ ساختمان تعیین شده و در پروژه مشخص شده کافی است.

اخذ اجازه اقامت ساختمان

مراحل ساخت و ساز ساختمان اینگونه پیش می رود. در نهایت، روند حل و فصل باید انجام شود. پس از اتمام ساخت و ساز ساختمان و بهره برداری، کنترل توسط شهرداری ها انجام می شود. در این کنترل ها انطباق ساختمان با پروژه معماری، پروژه برق و مقررات آتش نشانی بررسی می شود. بر اساس این مقررات استانداردهایی مانند عدم وجود کالا در فضاهای مشترک (فضای آپارتمان، فرار آتش و غیره)، وجود کپسول آتش نشانی در هر طبقه و در دسترس بودن این لوله ها وجود دارد. بعد از انطباق پروژه بررسی می شود که آیا نما یکسان است یا خیر. در نتیجه کنترل های انجام شده، ساختمان هایی که برای سکونت مناسب هستند می توانند با اخذ اسناد اجازه اقامت از ساختمان استفاده کنند.