راهکار ساختمان کوی سان در مواجهه با کووید-۱۹ (سومین رقابت معماری)

رتبه دوم رقابت معماری نکسا

تصاویر انتشار یافته در شبکه‌های مجازی طی دوران کرونا به خوبی نشان می‌دهد که انسان همچنان‌که نیازمند خلوت و آرامش جهت یافتن خویش است، محتاج زندگی جمعی و هم‌یاری و مشارکت برای رسیدن به بلوغ اجتماعی است و معماری در این میان عهده‌دار بارور کردن همه این مراتب است.هر اجتماعی برای حیات خود نیازمند تولید فضا است و اگر نتواند قابلیت تولید فضای متناسب با تغییرات را داشته باشد قطعاً دچار بحران می‌گردد. امروز در تهران چند فرهنگی، که خطر دوقطبی شدن زندگی جمعی ما را تهدید می‌کند، تولید فضاهای مشارکتی و اجتماعی راه‌کاری است کارآمد جهت برون‌رفت از این بحران اجتماعی.

حالا که شهر تا دم در خانه‌ها گسترش یافته و بینابینی میان خانه و شهر باقی نمانده، می‌باید تلاش کرد تا در حداقلی که داریم یعنی زمینی که در اختیار ماست ، سهم فضاهای اشتراکی و جمعی را افزایش دهیم تا محله‌ای که تنها نامش در خاطرات ماست بتواند دوباره خلق گردد. فضایی پدید آید تا فرصت بیشتر برای چهره‌ به‌ چهره شدن، نشستن، کمی گپ زدن در کنار بازی بچه‌ها فراهم آید تا کودکان نه در دنیای بازی‌های رایانه‌ای که در فضایی امن و همگانی راه زد و خورد و رفاقت و … را بیاموزند و جایگاه خویش را در جامعه پیدا کنند. بدین طریق سبک زندگی جدیدی که بدنبال آن هستیم نه در حیطه‌های خصوصی و محصور که در عرصه‌های همگانی، باز و نیمه باز محقق گردد.