راهکار ساختمان فضای در میان در مواجهه با کووید-۱۹ (سومین رقابت معماری)

جز ۱۸ اثر شرکت کننده

چگونگی تعامل پروژه و سایت با یک‌دیگر:

زمین مجموعه از ترکیب چند قطعه میان پلان شکل گرفته و تبدیل به یک قطعه میان پلاک بزرگ تر شده است. در شمال و جنوب سایت دو معبر واقع شده و همین ساختار ساده شهری ، پایه ایده محوری پروژه را شکل داده است. تنگی معبر شمالی از یک سو و محوطه باز جنوبی در طرف دیگر به کنده شدن پروژه از روی زمین جهت داد و باز شدن عرصه شمالی و ارتباط معبر شمالی و معبر جنوبی ، توسط پیوستار فضایی پلازای ایجاد شده و توسعه این فضا تا شهر را رقم زد. با توجه به تحدید زمین از شرق و غرب، خالی پروژه در درون بارگذاری شد و بر خلاف الگوهای رایج ، فضای خالی به عنوان موضوع اصلی پرداخت شد حاصل این رویکرد ایجاد فضاهای عمومی در هم کف و طبقات و تغییر ساختار از برج به بنای چند طبقه خالی شده (چند مجموعه کوچک‌تر ) بوده است.