راهکار ساختمان سروستان در مواجهه با کووید-۱۹ (سومین رقابت معماری)

جز ۱۰ طرح برتر رقابت نکسا


آغاز فرایند طراحی با هدف پاسخگویی به چهار مسئله کلی صورت پذیرفت. این مسائل، شامل توجه به نیازمندی‌های بنا در نسبت خواسته ها و انتظارات کارفرما ، مقررات و ضوابط ساخت شهری بوده که در ، ایده و تفکرات معمار، با ساختار خود و بستر شهری به عنوان ، پاسخگویی به چالش های زمان و عصر حاضر، مجموع چهار راس یک مربع را شکل دادند . در مرکز مربع شکل گرفته مقوله توجه به نیازها و خواسته های زمان و دوره ساخت را، محور و مفصل ارتباط دهنده چهار حوزه دیگر جای گرفت.

این محور به تمامی بخش های دیگر بسط و گسترش می داد. هدف از این صورت بندی یافتن راه حلی بود که ضمن پاسخگویی مناسب به بتواند با خواسته ها و شرایط دوره حاضر ، خود را منطبق سازد. یکی از مهمترین این، چالش های طرح شده در حوزه های مذکور حضور مقوله بیماری‌های فراگیری چون کرونا در بستر جامعه می باشد. مسئله ای که در حال ایجاد حوزه جدیدی از، چالش ها سبک زندگی تحت عنوان قرنطینه نشینی می‌باشد.

وضعیتی که همزمان دو وجه متناقض درونگرایی شامل اجبار به حضور در محیط خانه به منظور کنترل آلودگی و بیماری و تمایل به حضور در محیط باز و فضای خارج از خانه به علت خستگی از یکجا نشینی در محیط بسته را درون خود جای داده است. توجه به مقوله درونگرایی و برونگرایی همزمان و همچنین پتانسیل ها و چالش های بستر پروژه ، از جمله گستردگی و وسعت دید در ضلع جنوبی بنا در کنار تصویر نامناسب بصری ساختمان های ضلع های شرقی و باعث گردید که فرایند طراحی بنا در دو محور مستقل به صورت همزمان پیش رود .

دو محوری که یکی وجه کالبدی و ،غربی بنا فرمال بنا را بیشتر در نظر داشته و دیگری توجه به عملکرد و ارتباطات درونی را در دستور کار خود قرار داده بود
به منظور، ایده حضور حیاط آپارتمان ها در کالبد فضا از طریق انتقال فضای درونی حیاط در پلان ها به کناره ها و بدنه فرم بنا (nine square خلق فضاهای وسیع سبز چند عملکردی صورت گرفته است . در این راستا از ایده‌ی کلی الگوی مربع نه تایی ) در جانمایی فضاها در ساختار پلان و همچنین ترکیب بندی فرم کلی ساختمان بهره گرفته شد . فضاهای بوجود آمده ضمن کنترل به یکپارچه سازی کالبد بیرونی بنا، ایجاد تولید سطحی بالاتر از میزان اکسیژن در ، دید و هویت بصری نور و محرمیت فضاها تصفیه هوا و کنترل آلودگی های زیست محیطی هوای شهر تهران افزایش سطح نورگیری فضاهای درونی و خلق فضاهایی ، محیط مطالعه و ورزش در محیط شخصی کمک شایانی کرده اند .

ایده استفاده ، باز و نیمه باز با کاربری های متنوعی همچون استراحت از مربع نه تایی به منظور جانمایی کاربری ها در ساختار پلان ، در کنار چرخش طبقات بر روی یکدیگر ( به صورت هر دو طبقه یکپارچه سازی نما ، کنترل حریم های دید ، به خلق فضاهای متنوع با وجوه دید متفاوت ، یکبار ) ضمن تولید پلان های متفاوت نورگیری مناسب فضاها ، جلوگیری از سایه اندازی طبقات بر روی یکدیگر ، ایجاد تراس هایی با ارتفاع بلند و تولید تراس – حیاط ، منجر گردیده است . این تراس ها و فضاهای باز و نیمه باز ، با ایجاد دید های مستقیم و غیر مستقیم به آسمان ، های غیر مسقف و محیط پیرامون به یادآوری خاطره حضور در ایوان ها و حیاط خانه های قدیمی نیز کمک می کنند . در عین حال جانمایی این فضاها در ساختار پلانی به گونه ای بوده که بتوانند در راستای تولید بستری مناسب به منظور تبادل ارتباط و تعاملات اجتماعی با حیاط های طبقات و واحدهای دیگر کمک کنند .

در عین حال جانمایی این فضاها در ساختار پلانی به گونه ای بوده که بتوانند در راستای تولید بستری مناسب به منظور تبادل ارتباط و تعاملات اجتماعی با حیاط های طبقات و واحدهای دیگر کمک کنند . فضاهایی که در عین فاصله گذاری اجتماعی و همچنین کنترل حریم دید نسبت و همچنین ایجاد شبکه ای ، می توانند به امکان تولید باغ حیاط هایی مستقل در سطوح عمودی فضاها ،به ساختمان های مجاور مانند باغی یکپارچه و عمودی در بستر شهری دیده می شود . ، از ارتباطات انسانی کنترل شده دست یابند که از محیط پیرامون جلوگیری از حضور در محیط های پرتراکم انسانیست ،از آنجا که یکی از اصلی ترین روش های مبارزه با شیوع بیماری های فراگیر از تراکم و تعدد واحدها در ، از اینرو و به منظور افزایش سطح کیفی زندگی و همچنین کاهش احتمال حضور بیماری در بستر طرح طبقات کاسته شده است.بدین منظور تعداد واحد ها در هر طبقه به حداکثر دو واحد کاهش یافت .

دسترسی به واحدها در طبقات ، از طریق دو دستگاه پله و دو دستگاه آسانسور در دو لابی مجزا صورت می پذیرد . به منظور کنترل ورود آلودگی به درون واحد ها تمامی واحدها دارای دو ورودی مجزا در دو بخش خصوصی و عمومی خود بوده که یکی از ورودی ها دارای فضای ایزوله ابتدایی به شکلی دیگر ، مجهز به فضای شستشو لباس ، ظروف و کابین دوش می باشد . در واقع کارکرد فضای لاندری یا همان رختشویخانه همزمان وظیفه شستشو و ضد عفونی وسایل وارد شده از محیط ، بسط و گسترش یافته و در عین تغییر در جانمایی ساختار پلان بیرون را نیز در دستور کار خود قرار داده است . این فضا دارای دو ورودی مجزا بوده که یکی به لابی طبقه و دیگری به پیش ورودی مجموعه دارای امکاناتی مانند سالن زیبایی ، خشکشویی ، ، درون واحد راه می یابد .

همچنین به منظور ایجاد رفاه حال ساکنین کافی شاپ و همچنین باغ حیاط گسترده و بزرگ در بام می باشد ، سالن ورزشی، سالن اجتماعات ، سینما ، درمانگاه ،اتاق های کار .تمامی فضاهای جمعی مانند استخر ، سالن اجتماعات ، کافی شاپ دارای نورگیری مستقیم و تبادل ارتباط با هوای آزاد بوده و در کنار خود به فضاهایی باز مانند تراس ها و یا حیاط ها دسترسی دارند.