راهکار ساختمان حیات در مواجهه با کووید-۱۹ (سومین رقابت معماری)


همان‌طور که می‌دانیم قبل از شیوع کرونا زندگی به صورت نسبی بین فضاهای استراحت و کار و تفریحی سپری می‌شد که این تغییر ماهیت فضاها باعث ایجاد تنوع در زندگی افراد می‌گردید اما پس از پاندمی کرونا فارغ از مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و … خانه است که مرکزیت کلیه فعالیت‌های ما را بر عهده دارد و برای انجام همه کارها در خانه حضور داریم. خانه مفهوم متفاوتی پیدا کرده است، دیگر فقط فضایی برای استراحت و دور هم بودن خانواده نیست، کار، تفریح، ورزش و استراحت، دورهمی و … همه در فضای سکونتمان صورت می‌گیرد که با توجه به این امر علاوه بر طراحی معماری فضاهای متنوع مسکونی، بام، کاربری‌های روزمره، نیاز به ابزاری جهت اتصال کلیه اتفاقات با شخص می باشد که شاید در این دوران تکنولوژی بهترین راه‌حل باشد که علاوه بر طراحی ماهیت‌های متنوع فضایی در محل سکونت، طراحی اپلیکیشینی است برای اتصال آن‌ها، به عنوان مثال پرداخت شارژ، گرفتن وقت استفاده اختصاصی از کافه یا سالن ورزش و … تا از تجمع بیش از حد افراد در فضاها جلوگیری کنیم و ساکنان در گروه‌های کوچک امن به فعالیت‌های روزمره خود بپردازند.