اصول داشتن اتاق خواب زیبا و مدرن(۱)

انتخاب مناسب تخت خواب

اولین نکته ای که برای انتخاب تخت خواب باید بدان توجه نمود در نظرگرفتن ابعاد اتاق خواب و برقراری تناسب بین ابعاد اتاق و تخت است . توجه به این دو نکته سبب حاکم شدن احساس صمیمیت و راحتی در فضا خواهد شد. شما یک سوم از شبانه روز خود را در اتاق خوابتان می گذرانید به همین دلیل بهتر است فضایی آرامش بخش برای تامین سلامت جسمی و روحی در اتاق خوابتان پدید آورید.

محل مناسب تخت خواب

قرارگیری مناسب تخت خواب از نکات بسیار مهم در چیدمان لوازم اتاق خواب است. از اشتباهاتی که اغلب افراد بدان مرتکب می شون قرار دادن تخت خواب در زیر پنجره است که از لحاظ ایمنی بسیار خطرناک است . تا حد امکان نباید روبروی در اتاق قرار گیرد و دید داشته باشد و با توجه به نوع پلان اتاق باید با فاصله در کنار پنجره قرار بگیرد .

محل مناسب میز تحریر یا میز آرایش

بهترین مکان برای قرار دادن میز تحریر در اتاق خواب گذاشتن آن در زیر پنجره است زیر این کار باعث می شود شما بتوانید از نور طبیعی برای مطالعه استفاده کنید. همچنین بهترین محل برای قرار دادن میز آرایش مقابل پنجره است زیرا با انعکاس نور در آینه فضای اتاقتان روشن ترخواهد شد.

نورپردازی مناسب

نورپردازی در اتاق خواب اهمیت زیادی دارد زیرا نورپردازی نامناسب سبب سلب آرامش شما خواهد شد بنابراین باید به نوع نورپردازی اصلی و فرعی توجه کنید و برای فضای اتاقتان از ترکیب نورهای آبی و زرداستفاده نمایید. نورهای آبی برای آباژورها مناسب است زیرا این نور بستر مناسبی را برای خواب شما فراهم می کند.

محل مناسب تابلوها

برای نصب تابلوها نکات ایمنی را رعایت کنید و انها را در بالای تخت خواب خود نصب نکنید . به نوع تابلویی که برای اتاق خواب انتخاب می کنید دقت کنید و تابلوهای شلوغ با رنگ های تند را انتخاب نکنید زیرا پرش فکری و اغتشاش عصبی را در بر خواهد داشت. برای اتاق خوابتان تابلوهای هنری و یا عکس های خصوصیتان را انتخاب کنید .