تصفیه آب استخر مجتمع ساید پارک


استفاده از دستگاه‌های کلر زن نمکی در استخر ساید پارک باعث میشود ضدعفونی آب با میزان کلر کمتری انجام شود و در نتیجه آب با کیفیتی را برای مصرف کنندگان به همراه داشته باشد
خانم مهندس قاسمی درباره تصفیه آب استخر مجتمع و همچنین مبدل‌های گرما توضیحاتی می‌دهند