Philomena+ در وین پایان یافت

فیلومنا، وین را در مرکز اروپا و اصفهان در غرب آسیا – با ثبت شهرهای تاریخی هر دو شهر در فهرست میراث جهانی یونسکو – به عنوان مکان های نمایشی برای تحقیق و تبادل این نمایشگاه که از وین به اصفهان سفر می کند ، انتخاب کرده است

این نمایشگاه با مشارکت: یان بانرجی ، نگار حکیم ، باربارا هولوب / پل راجاکوویچ ، محمد محمد زاده ، معماران PPAG ، آیدا پیرستینگر ، پیتر ریشر ، رابرت تمل همراه است.

این نمایشگاه در وین-اتریش از اول اسفند ماه به مدت دو هفته ادامه داشت و با استقبال خوبی مواجه شد. تیم های شرکت کننده برای دو ماه دیگر راهی اصفهان میشوند و در اردیبهشت ۱۴۰۰ این نمایشگاه را در اصفهان بار دیگر دایر خواهند کرد.