نشست رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با مدیرعامل گروه نکسا

نشست رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با مدیرعامل گروه نکسا

صبح امروز در جلسه‌ای مهندس افشین حبیب‌زاده رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران به منظور تبادل نظر با مدیرعامل گروه نکسا، مهندس داود دوست‌محمدی به عنوان یکی از سازندگان مناطق ۱ و ۲ تهران در دفتر این گروه دیدار داشتند.
در این جلسه که به دنبال سلسله دیدارهای رئیس کمیته عمران شورای شهر با سازندگان شهر صورت گرفت، ایشان و مهندس دوست‌محمدی در خصوص مشکلات سازندگان و همچنین راهکارهای بهبود فرآیندهای اداری در نهادهای دولتی مربوطه و از طرفی بهبود کیفیت ساخت و ساز به بحث و تبادل نظر پرداختند.