مصاحبه مدیرعامل نکسا با دنیای اقتصاد

کرونا سلایق خریداران مسکن را تغییر داد

در مصاحبه ای که روزنامه دنیای اقتصاد با مدیر عامل گروه نکسا داشت، مهندس داود دوست محمدی از رکود بازار مسکن و فاصله قدرت خرید مردم با قیمت های نجومی مسکن، صحبت کرد.
کاهش قیمت مسکن، مالیات های سنگین در راه، تاثیر کرونا بر معماری و حرکت به سمت ساختمان های سبز از موضوعاتی بود که مدیر عامل گروه نکسا درباه اش نقطه نظر داشت.

متن کامل خبر را میتوانید در دنیای اقتصاد بخوانید