بیانۀ تکمیلیِ اعضایِ هیأت داوریِ رقابت معماریِ پروژۀ نکسا ۳۴

پیرو برگزاری جلسۀ داوری رقابت معماری پروژۀ نکسا ۳۴، بیانیه ارزیابی هیأت داوران در خصوص ۱۰ طرح برتر به شرح ذیل اعلام می­گردد:

خانه‌های کوچه زندگی

۳۴۵۳
خانه‌های کوچه زندگی
احسان حسینی، الهام گرامی‌زاده نائینی
دفتر فرآیند منطقی در طراحی معماری
سعی در تزریق­ کردن کیفیت­های ساختمان­های حیاط­دار و کم­تراکم دریک الگوی بلند­مرتبه دارد و با بهره­گیری از تمرین­های مشابه انجام شده در سال­های اخیر در پروژه­های دیگر و با تبدیل فضای نیمه­باز به فضایی متخلخل، نفوذپذیر و بینابینی، فضای کار و آسایش را توأمان پیش­بینی می­کند که هم برای زندگی شهری در دوران همه­گیری می­تواند مورد توجه باشد و هم زیبایی­شناسی دیگر گونه­ای را به شهر پیشنهاد می­دهد.

کوی‌سان

۳۴۵۴
کوی‌سان
محمد عرب، مینا معین‌الدینی
گروه طراحی فضا رویداد شهر
با انتخاب جسورانۀ ادبیاتی مدرن، سعی در خلق الگوی اسکانی برای وضعیت معاصر دارد. پروژه، آشکارا می‌خواهد با انتخاب وسواس‌گون خود در هندسه، ساختار، سازه و مصالح از جریان غالب بازار فاصله بگیرد و بصورت مؤکدی اعتقاد دارد با استفاده از این ساختار سازه‌ای هندسی و شیوۀ روش‌مند طراحی خود می‌تواند به کیفیات متنوع فضائی دست‌یابد، خلل و فرج‌هایی که پروژه را نفوذپذیر و متخلخل ساخته، علاوه بر ایجاد بدنۀ فعال شهری، نور و هوا را به داخل تودۀ ساختمانی می‌کشاند و عرصه‌های نیمه عمومی سر زنده‌ای ایجاد می‌کند که می‌تواند بستر مناسبی برای تمرین مدنیت ساکنان آن باشد.

ژیوان

۳۴۵۶
ژیوان
علی نقوی نمینی
مهندسین مشاور نگین شهر آینده
پیشنهادی برای نوع نوینی از ساخت و ساز ارائه می‌کند که بنا‌ی بلندمرتبه را به عنوان یک زیرساخت متشکل از عرصه‌های در ارتفاع می‌بیند که اعیانی حادث در آن‌ها با توجه به نیاز‌ها و خواسته‌های ساکنین، قابل تولید و بازتولید هستند. در عین‌حال، علی‌رغم جسارت قابل تحسین ایده،  به نظر می‌رسد که این ایده به پروژه‌ای ممکن و محتمل تبدیل نشده‌است. به طور مثال، اختلاف عمدی پیشنهاد‌شده مابین نظام فضایی و سیستم سازه‌ای، پتانسیل‌های شایان توجهی به منظور طراحی واحد‌های متفاوت مسکونی ایجاد می‌کند که در توسعۀ احتمالی طرح، می‌بایست موضوع تأمل و تعمق بیشتر قرار‌گیرد.

دیدار

۳۴۵۸
دیدار
بهزاد حیدری
مهندسین مشاور طرح و معماری پرگار
در سازماندهی کلان خود، ایجاد یک کریدور شمالی جنوبی در میانۀ کالبد را مد نظر قرار‌داده‌است که برای سایت پروژه و با توجه به همسایه‌گی‌های آن می‌تواند پاسخ مناسبی باشد. در عین حال، عدم تطابق نظام سازماندهی فضایی و سیستم سازه‌ای از یک سوی و نمای سوم یکپارچه و خارج از مقیاس ایجاد‌شده در نتیجۀ استفاده از این نظام کالبدی از سوی دیگر، از کاستی‌های انتخاب این استراتژی و نحوۀ توسعه آن به پروژۀ معماری می‌باشد

سروستان

۳۴۶۰
سروستان
احمد صفار
استودیو صفار
سعی می‌کند با استفاده از دیاگرام شبکه‌ای و شمش‌هایی که روی هم گذاشته شده‌اند، پاسخگوی مسائل نورگیری، حل پلان و نفوذپذیری ساختمان باشد.  در عین‌حال، پروژه درطول توسعۀ خود به دیاگرام اصلی وفادار نبود و به بلاغتی شیوه‌پردازانه بسنده می‌کند.

نکسا 34

۳۴۶۱
نکسا۳۴
علی اندجی گرمارودی
طراحان کالبدی معاصر
نگاه دوباره دربارۀ پاکت‌های فضایی معمولِ فضای مسکونی، باعث‌شده تا طراح بتواند فضاهای بنیادی مسکونی مانند آشپزخانه/ اتاق خواب و فضاهای زندگی را مورد سوال قراردهد و در سازماندهی هر کدام از آنها و  همنشینی‌شان با بقیه فضاها، کاتالوگی از انواع شیوه‌های زندگی مختلف را تجربه کند. با بهره گیری از منطق رایانشی، این چیدمان و سازماندهی بر مبنی اولویت‌ها و محور‌بندی‌های سایت بهینه شده و فضاهایی بازیگوش، متنوع و پر از انبساط و انقباض را برای پروژه به ارمغان می-آورد، هرچند از این سرزندگی و جرأت در فرم کلی و خطوط محیطی پروژه، کمتر نشانی می‌یابیم.

فونیکس

۳۴۶۲
فونیکس
محسن تاج‌الدین، احسان کریمی
CHALLENG STUDIO
از معدود پروژه‌هایی است که بر مبنی یک دیاگرام معماری، طراحی را شروع کرده و با مهارت، آن را به مسائل بیرونی پروژه، یعنی ارتفاع زیاد این پروژه نسبت به بافت اطراف، تسری داده‌است. پروژۀ منتج از این تمرین معماری در بخش پایینی، درونگرا و در تعامل با همسایه‌گی  بلافصل و در بخش بالایی، برونگرا و در گفتگو با بستر شهری است. دیاگرام پروژه باعث حل مسألۀ شهری بدنه‌ها در نمای اصلی و مسألۀ مقیاسی و نمای سوم در یک بافت مسکونی و همچنین تولید کیفیات فضایی، راه‌حل مناسب ارائه کرده و این دیاگرام قابلیت توسعۀ بیشتر در پلان‌ها، مقاطع و فضاهای داخلی را دارد.

شش روی چهار

۳۴۶۳
شش روی چهار
امیرحسین طاهری
دفتر معماری شیوه دگردیس
با انتخاب استراتژی مورفولوژی دوگانه در قسمت بالا و پایین، سعی می‌کند راه حلی برای پروژه‌ای با تراکم بالا بین ساختمان‌های میان‌مرتبه پیدا‌کند و علی‌رغم تبحر بالایی که در حل رابطۀ فضای باز و بسته و نورگیری واحدها انجام‌شده، این استراتژی دوگانه به دیاگرام داخلی پروژه کمتر نفوذ کرده‌است.

کارا

۳۴۶۸
کارا
علی سوداگران
نازنین کازرونیان
Stak Office
پیشنهادی برای عقب‌نشینی از مرزهای شرقی و غربی سایت و ایجاد حیاط‌های به‌روی‌همْ‌لغزنده ارائه می‌کند. این پیشنهاد، هر چند راه‌حلی برای کم‌کردن تراکم ساختمانی و توسعه ی فضاهای بینابینی و همچنین نفوذپذیری و حل نماهای جانبی پروژه به حساب می‌آید، بدلیل مقهور‌شدن توسط بدنۀ اصلی ساختمان و شباهت سازماندهی آن با روش‌های رایج سازماندهی، بیشتر به ایدۀ حاشیه‌ای و ثانویه تبدیل‌ شده ‌است.

هم‌وند

۳۴۷۰
هم‌وند
محمد خاوریان
کا استودیو
با استفاده اغراق‌آمیز از تراس‌ها و فضاهای بینابینی، تلاش‌می‌کند که به شکستن جعبۀ تو پُر و متراکم این بنا بپردازد. اما  این تکّثر فرمی و متریالی، کمتر توانسته است چه از لحاظ شهری و چه از لحاظ سازماندهی داخلی فضاهای پروژه، به حل‌شدن مسائل ارتفاعی و تراکمی پروژه کمکی‌کند.