ایده شکل گیری نکسا لایف

 

.
مهندس داود دوست‌محمدی مدیر عامل گروه نکسا از ایده شکل گیری نکسا لایف و ضرورت خدمات آن به ساختمان‌های فاخر در تهران می‌گوید.

? رویاتو زندگی کن ?