معرفی 18 اثر شرکت کننده در سومین رقابت نکسا (فونیکس- استودیو چلنج)

یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در انتخاب ایده طراحی، همسایگی های پروژه و تعداد طبقات بیشتر ساختمان در قیاس با بناهای همسایه می باشد. بر این اساس، رویکرد طراحان بر ارائه راه حلی متناسب و پاسخگو به منطق کارکردی و منظر شهری پروژه مسکونی نکسا 34 معطوف می گردد. از سوی دیگر توجه به فضای خالی (VOID)  ما بین همسایه ها (حیاط همسایه های شمال غربی و همسایه های شمال شرقی) از دیگر مسائل موثر در آغاز طراحی به شمار می رود.

بر این اساس ایده اصلی طرح، بر گفت و گوی وارونه ی یک الگوی کهن ایرانی – هندسه 9 مربع – بنا نهاده شده است.

واژه های این گفت و گوی وارونه، پر و خالی شدن مربع های این هندسه می باشد؛ که در بخش پایینی طرح، تا تراز ارتفاعی همسایه ها، (با هدف حفظ تناسبات کالبدی در مقیاس محلی (MEDIUM SCALE))، مربع های چهار کنج، پر شده اند؛ و مربع های میانیِ شرق و غرب، به جهت امتداد حیاط همسایگی، در این طرح، خالی گردیده است. عاوه بر این، مربع های میانیِ شمالی و جنوبی، با هدف ایجاد دسترسی از گذرهای شمال و جنوب، خالی شده است.

نیمه ی بالایی طرح، از الگویی معکوس پیروی میکند و 4 مربع میانی، پر شده است. این رویکرد باعث افزایش سطح نورگیر، ایجاد فرصت های بهتر دید و منظر و همچنین ایجاد تنوع فضایی در طرح می گردد. عاوه بر آن، جابجایی و لغزش طبقات روی یکدیگر، باعث به وجود آمدن تراس های با ابعاد و مساحت قابل توجه برای واحدهای مسکونی می گردد. این رویکرد با توجه به ایجاد نمای 360 درجه ای برای قسمت فوقانی طرح، در مقیاس شهری (LARGE SCALE) تأثیر به سزایی در منظر شهری خواهد داشت

  • طراحان: محسن تاج الدین – احسان کریمی
  • همکاران طراحی: دلارام دیده وری، پونه نصری، نیما نیان، سمانه حسنی پور، علی وفادار، نیره شانه چی، احمد رضا رحیم اف
  • مشاور سازه: محمد علی پناهی
  • انیمیشن: عرفان کریمی